Курсовая работа по Foxpro

Курсовая работа по Foxpro

Основне програмне меню (рис.1) подане кількома додатковими підменю: База автомобілів - > Каталог,Додати Продажа - > Ціна,Рік виготовлення ,Колір,Продати Інфо - > Пошук за маркою авто,Вся інформація Вихід При виконанні пункту меню “База автомобілів” пункту “Каталог”, на екрані з’являється вікно з переліком автомобілів та деяких їхніх параметрів, які знаходяться у базі даних на даний момент.Користувачу будуть рекомендовані такі дані, як:Номер,Назва,та Модель автомобілів.При натисненні клавіші Enter вікно автоматично закриється. При натисненні на наступний пунк меню “База автомобілів”,Додати,відкриєється вікно бази даних для доповнення,або зміни даних. Пункт “Продажа” містить більш детальну інформацію про додаткові параметри автомобілів.Такі параметри, як “Ціна”,”Рік виготовлення”,”Колір” виводяться в окремих вікнах з відповідним номером автомобіля зліва. При натиснені клавіші Enter на пункт “Продати” користувач БД має змогу виконати операцію продажу автомобіля. На запитання програми про введння назви автомобіля для продажу,в строку для введення даних треба ввести повну назву автомобіля, а в нижне поле його номер.Процедура продажу завершується виведенням на дисплей повідомлення про те ,що автомобіль був успішно проданий.При цьому автомобіль який був проданий з усіма його параметрами повністю знищується із записів бази даних. Підпункт “Пошук за маркою авто” пункту “Інфо” дозволяє користувачеві знайти повний опис автомобілів вказаної марки, які присутні у списках бази даних. На запит програми про введення назви автомобіля треба лише ввести повну його назву і інформація про автомобілі вказаної марки з ’ явиться на дисплеї. Натиском клавіші Enter данні зникнуть і користувач може перейти до подальшої роботи.

Натиском на підпункт “Вся інформація “користувачеві буде наведена абсолютно вся інформація щодо усіх автомобілів і їх параметрів.

Натиском на пункт “Вихід” відбувається завершення роботи з програмою. Опис алгоритму Створення БД

Заповнення БД даними Активація БД Опис програмного вікна
Опис головних меню Присвоєння значень Опис додаткових підменю
Опис вікон меню Активація
Опис процедур
Запуск програми
Вихід Деактивація ВИСНОВОК Вирішуючи деяку задачу з використанням електронної таблиці або документу текстового процесора, ви одночасно визначаєте дані та задаєте необхідні функції і формули.Для нескладних задач з невеликими об’ємами даних такий шлях досить раціональний .Але з мірою накоичування інформації стає все трудніше працювати з великим числом електронних таблиць, або текстових файлів.В якийсь момент з доданням всього однієї трансзикції (будь то надходження наказу чи нове вкладання засобів в вашому “інвестиційному “портфелі”)стає вже неможливо відстежувати усі файли.Крім того подібне додання може призвести до перевищення доступних об’ємів пам’яті вашої системи або пам’яті, що виділена для зберігання даних в вашій програмі.В зв’язку з тим, що більшість програм, що працюють з електронними таблицями, повинні завантажувати в оперативну пам’ять увесь файл електронної таблиці, саме недостатність виділяємих ресурсів, можливо і буде основною причиною, яка змусить вас звернутися до СУБД. Зміна однієї формули чи способа форматування деяких даних може вимагати маси однакових виправлень у різних місцях. Якщо ви хочете виконати нові вирахування з істотними даними , то треба буде скопіювати та модифікувати вихідний документ(або таблицю) або створити складну систему зв ’ язків з файлами, які містять ці дані.Але якщо ви зробили копію,то як забезпечити синхронізацію даних в двох екземплярах? Причини переходу до використання СУБД Причина 1. У вас дуже багато окремих файлів, або деякі з них мають занадто багато інформації, що заважає роботі з даними. До того ж працювати з такими об ’ ємами даних не дозволяють обмеження по пам ’ яті програми або системи.

Причина 2. Ви використовуєте дані різними способами: для інформації по конкретним домовленостям (наприклад рахунки-фактури), для залікового аналізу (наприклад,щоквартальні звіти про об сяги продаж) або для прогнозування окремих ситуацій.Тому ви мусите розглядати дані з різних сторін, що суттево заважає створенню єдиної структури представлення даних,що задовольняє всі ваші потреби.

Таможенное право

Медицина

Литература, Лингвистика

Технология

Физика

Культурология

История

Уголовное право

Разное

Философия

Экскурсии и туризм

Маркетинг, товароведение, реклама

Программирование, Базы данных

Бухгалтерский учет

Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Охрана природы, Экология, Природопользование

Политология, Политистория

Право

География, Экономическая география

Физкультура и Спорт

Педагогика

Историческая личность

Иностранные языки

Экономическая теория, политэкономия, макроэкономика

Правоохранительные органы

Материаловедение

Юридическая психология

Религия

Муниципальное право России

Ценные бумаги

Биология

Геология

Трудовое право

Радиоэлектроника

Социология

Транспорт

Психология, Общение, Человек

Программное обеспечение

Компьютеры и периферийные устройства

Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Математика

Искусство

Металлургия

Техника

Менеджмент (Теория управления и организации)

Сельское хозяйство

Теория государства и права

Военная кафедра

Ветеринария

Теория систем управления

Банковское дело и кредитование

Международное частное право

Государственное регулирование, Таможня, Налоги

Химия

История экономических учений

Компьютерные сети

Здоровье

Налоговое право

Финансовое право

Биржевое дело

Музыка

Астрономия

Экологическое право

Римское право

История политических и правовых учений

Криминалистика и криминология

Семейное право

Административное право

Экономико-математическое моделирование

Пищевые продукты

Жилищное право

Подобные работы

Курсовая работа по Foxpro

echo "Основне програмне меню (рис.1) подане кількома додатковими підменю: База автомобілів - > Каталог,Додати Продажа - > Ціна,Рік виготовлення ,Колір,Продати Інфо - > Пошук за маркою авто,Вся інформа

Архитектоника ПК

echo "Поэтому, когда задается вопрос вроде Одни внешние устройства выводят наружу переработанную компьютером информацию (например, принтер или монитор), другие, наоборот, производят засылку, ввод инфо

Операционная и социотехническая системы

echo "Термины 'операции' и 'производство' взаимозаменяемы. Однако под производством в основном понимается выпуск товаров и переработка сырья. Термин 'операции' шире, он включает не только производст

Разработка и исследование подсистемы учебно-исследовательской САПР РЭА

echo "Дипломником самостоятельно разработана программа, содержащая описания большого количества РЭК, позволяющая рассчитать конструктивный объем проектируемых изделий и размеры печатной платы, что не

История операционных систем

echo "Помимо этого, в Multics наличествовал большой объем виртуальной памяти, что позволяло делать имэйджи фай лов из внешней памяти в виртуальную.Увы, но все попытки наладить в системе относительно д

Изучение Microsoft Exel (v.7.0)

echo "Основные компоненты Ехсе1 7.0 мало изменились по сравнению с предыдущей версией данной программы. Основой программы является, как и раньше, калькуляционный (вычислительный) модуль, с помощью ко

Краткие сведения о электронных таблицах. Решение уравнения

echo "Бестселлером среди таких систем в то время считался вовсе не выпущенный ею еще в предыдущем — 1982 — году пакет Multiplan , a продукт Lotus 1-2-3 фирмы Lotus Development . Митч Капор, шеф фирмы

Система автоматизированного проектирования P-CAD

echo "Излагаются три возможных подхода к проектированию ПП (без графического и текстового описания принципиальной электрической схемы, с использованием только текстового описания компонентов и цепей п